/

Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

nhapho_2

logo_1

1.     Slogan:

Đem đến những trải nghiệm trong một không gian sống đầy cảm hứng bằng việc nuôi dưỡng niềm đam mê thiết kế, đồng thời chú trọng vào chất lượng và con người

2.     Tầm Nhìn và Sứ mệnh:

Bằng sự nổ lực, tâm huyết với nghề và sự đam mê sáng tạo, mỗi sản phẩm được làm ra nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đồng thời mang vẻ đẹp thiết kế riêng biệt.

Giá trị cốt lõi :

  • Chuyên nghiệp trong mọi sản phẩm
  • Tối đa hóa lợi ích của khách hàng
  • Đề cao giá trị chữ tâm trong từng hoạt động
  • Trung thực và Uy tín
  • Tinh thần học hỏi